Statut i Regulaminy


Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Przystani Twórczej - Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze.


Zarządzeniem nr 8/2020 z dnia 28 września 2020r. Koordynatorem do Spraw Dostępności została wyznaczona Pani Ewelina Marciniak
Kontakt:
Ewelina Marciniak
Przystań Twórcza -Cieplickie Centrum Kultury
w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenie Góra
Tel. 570 191 007
e-mail: emarciniak@przystantworcza.pl
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora do spraw dostępności będzie należało:
• Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez
   Przystań Twórczą - Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze;
• Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia
   dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Przystań Twórczą - Cieplickie
   Centrum Kultury w Jeleniej Górze;
• Monitorowanie działalności Przystani Twórczej - Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej
   Górze w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Edyta Szymańska (27 października 2020)
Opublikował: Edyta Szymańska (26 października 2020, 23:46:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127